เรามีเป้าหมาย ที่จะเป็นแนวหน้า ในธุรกิจผลิตจำหน่าย

ผ้าขนหนู สำหรับลูกค้าองค์กร ในประเทศไทย

บริษัท ไฮเทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2546 โดยมีเป้าหมาย ที่จะเป็นแนวหน้า ในการเป็นผู้จัดจำหน่าย ผ้าขนหนู สำหรับลูกค้าองค์กร ในประเทศไทย เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล และหน่วยงาน ราชการ ฯลฯ รวมไปถึงลูกค้าทั่วไป ซึ่งเรามีความมุ่งมั่น และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอด 8 ปี ที่ผ่านมา ทำให ้ได้รับ การยอมรับจากลูกค้าว่าสินค้า เราเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าทุกคน ได้เป็นอย่างดี

ทางบริษัทให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้ว่า บริษัทเราจำหน่ายสินค้า ที่ผลิตโดยโรงงานที่มี เครื่องจักรที่ทันสมัย และมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญมากว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าระหว่างการผลิต ทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเ หมาะสมกับการใช้งาน


การตลาดของบริษัทเรามุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเป็นหลัก

สินค้าต้องมีหลากหลาย เพียงพอให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ ได้ตามความต้องการ ที่สำคัญคือต้องได้คุณภาพดีและราคาไม่แพง และที่ขาดไม่ได้เลย คือความจริงใจ และการบริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าที่ซื้อกับเรามากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตได้แก่ ผ้าขนหนูทอลาย, ผ้าขนหนูพิมพ์ลาย, ผ้าขนหนูปักลาย และ ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงแรม ได้แก่ ผ้าขนหนูสีขาว (White Towels), ผ้าขนหนูชายหาด (Beach Towels), ผ้าปูเตียง (Bed Linen), ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน (Bedding Supply) รวมถึงผ้าขนหนูพรีเมี่ยมและอื่นๆ